Xinxetes de Ciència, un projecte de ciència ciutadana

LogoXC

Un dels objectius de la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital és la innovació en les formes de comunicació, disseminació, divulgació i promoció de la ciència. Una de les millors formes de connectar amb la societat i d’interactuar-hi des de la Universitat és la Ciència Ciutadana, on joves i grans no són espectadors passius d’una iniciativa, sinó actors que hi juguen un paper actiu.

El projectes Xinxetes de Ciència parteix d’una síntesis d’idees extretes de divesos projectes de Ciència Ciutadana del nostre entorn. Es tracta de geolocalitzar els carrers, places i llocs del territori geogràfic de la Universitat de Girona dedicats a científics i sobretot a les científiques (en una segona fase s’estendria fora d’aquest territori). En definitiva, es tracta de posar GeoXinxetes. Els ciutadans -els nens, la gent gran, gent d’àmbits no científics- detectaran els possibles indrets, faran la recollida de dades i les trametran amb una aplicació de mòbil o d’ordinador. Naturalment tot podrà ser consultat per Internet. A partir dels punts d’interès científic trobats, s?elaboraran unes rutes temàtiques.

També es podrà donar informació sobre llocs específicament relacionats amb activitats de les ciències no naturalistes: detalls matemàtics, físics o químics, o elements d’especial rellevància de qualsevol camp del coneixement que no estiguin coberts per altres vies.Entenem que les ciències naturals ja estan força representades mitjançant d’altres projectes.

En la primera fase del projecte, que s’inicia el 20 de novembre de 2014, es tracta senzillament que es facin fotos o videos i que es geolocalitzin, comunicant-los opcionalment de forma pública amb twitter amb el hashtag #geoxin, i entrant la informació rellevant (descripció, link de la foto/video, latitud i longitud) a una pàgina web desenvolupada en el marc del projecte: http://c4d.udg.edu/geoxin [en construcció]. En una segona fase del projecte, es desenvoluparà una app per a mòbils més adequada que la pròpia pàgina web.

Logo de Xinxetes de Ciència #geoxin: CC-BY de @laiagd

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *